Ouderraad SBS Kuringen

Wie wij zijn

Onze school heeft een ouderraad.

Deze ouderraad vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school. De ouderraad wilt op een opbouwende wijze meewerken aan de algemene werking van de school. De ouderraad organiseert infomomenten, activiteiten en ondersteunt de school waar nodig. De ouderraad is aangesloten bij de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (KOOGO vzw).

Ook ouders die niet in de ouderraad zitten, kunnen op vrijwillige basis helpen bij activiteiten van de ouderraad en/of van de school.

Samen school maken!

De ouderraad wil een schakel zijn tussen de ouders en de school en fungeert als aanspreekpunt voor ouders. Het doel van deze samenwerking is steeds gericht op een ideale leef- en leeromgeving voor onze kinderen.

Het afgelopen schooljaar werden tal van activiteiten georganiseerd: grootouderfeest, een schoolkalender, kerstmarkt, wafelverkoop …

De opbrengst van deze activiteiten wordt zo snel mogelijk opnieuw geïnvesteerd in de school. Zo realiseerden we de afgelopen schooljaren verfwerken op de speelplaats, nieuwe muziekinstallatie, nieuw speeltuig voor de kleuters, een zeer geslaagde vormingsavond… Het meest trots zijn we op de realisatie van de nieuwe computerklas waarin we airco hebben geplaatst zodat hier op een efficiënte manier kan gewerkt worden.

Verder helpen we graag mee met de watertjesloop, sportdag, verkeersweek … Dit schooljaar zullen we opnieuw meehelpen bij het schoolfeest. Zo ondersteunen wij het vierde leerjaar financieel met de typelessen, het vijfde leerjaar met de bosklassen en het zesde leerjaar met de zeeklassen.
Het belooft alweer een druk schooljaar te worden. Wij kijken er alvast naar uit!

Heb je zin om mee te werken aan een actieve school?
Spreek iemand aan van de ouderraad of stuur een mailtje naar ouderraadsbskuringen@gmail.com en kom eens naar een vergadering.

Samenstelling ouderraad
Tanja Garcia

Tanja Garcia

Voorzitter & communicatieverantwoordelijke

Griet Martens

Griet Martens

Ondervoorzitter

Gunther Beats

Gunther Beats

Penningmeester

Sofie Ruymen

Sofie Ruymen

Secretaris

Dieter Embrechts

Dieter Embrechts

Lid kernteam

Griet Martens

Griet Martens

Vertegenwoordiger ouderraad in schoolraad

Frequentie van de vergaderingen
  • 1x per maand vergadert de voltallige ouderraad op maandag;
  • 1x per twee maanden vergadert het kernteam van de ouderraad met het beleid van de school op maandag.
  • De vergaderingen gaan door in het leraarslokaal van blok D.
Verdeling van de activiteiten voor het komende schooljaar

Eerste trimester:

  • Watertjesloop
  • Wafelverkoop
  • Verkoop van de schoolkalender
  • Hulp bij de kerstmarkt

Tweede trimester:

  • Pizzaverkoop

Derde trimester:

  • Schoolfeest
  • Hulp bij de autoluwe week
een woord

Van onze voorzitter

“Veel succes dit schooljaar!”

– T. Garcia